10 nejkrásnějších hradů a zámkůNa světě je mnoho úchvatných hradů a zámků a seznamy těch nejkrásnějších jsou dány spíš subjektivním pocitem než nějakými absolutními kriterii. Už samotný názor na to, co je hrad nebo zámek nemusí být jednoznačný. V níže uvedeném přehledu nenajdeme např. francouzský Versailles, anglický Windsor nebo panorama Pražského hradu s Karlovým mostem v popředí - i když to se v podobných přehledech vyskytuje poměrně často. Je tu však mnoho dalších krásných památek.
1. Neuschwanstein – Německo. Neuschwanstein byl útočištěm bavorského krále Ludvíka II, který utratil mnoho královských peněz za budování nákladných zámků. Byl velkým milovníkem oper Richarda Wagnera, mýty a legendy v nich obsažené mu byly inspirací pro stavbu, kterou nyní navštíví více než milion návštěvníků ročně. Zámek, pro někoho kýč, pro někoho nejromantičtější zámek na světě, se stavěl od roku 1869. Král, který trpěl pravděpodobně dědičnou duševní chorobou, byl prohlášen za duševně chorého, na zámku roku 1886 zadržen a převezen na zámek Berg, kde po dvou dnech za dosud nevyjasněných tragických okolností zemřel. Zámek Neuschwanstein byl poté ve zredukované verzi dostavěn roku 1892.
 
Nejkrásnější hrady a zámky: Neuschwanstein - Německo
2. Saint Michel – Francie. V roce 708 byla na vrcholu hory sloužící jako pohřebiště postavena kaple, poté zde bylo založeno opatství benediktínů. V jedenáctém století se začalo s budováním opevnění. Pevnost sloužící králi a vojákům se angličané po dobu stoleté války snažily třikrát dobýt, ale neúspěšně. Po Velké francouzské revoluci sloužil Saint Michel jako žalář pro politické vězně. Od roku 1874 je místo historickou památkou, v roce 1979 zapsanou na seznam světového dědictví Unesco.Ročně ji navštíví kolem 4 miliónů návštěvníků. Spíš než o hrad jde o malé středověké městečko s hradbami, domy a nad nimi se tyčící gotickou katedrálou. Při přílivu je místo skoro celé obklopeno mořem.
foto: Sylvain Verlaine, Wikimedia Commons
Nejkrásnější hrady a zámky: Saint Michel – Francie
3. Zámek Chambord - Francie. Jeden z nejvýraznějších zámků světa, styl francouzské renezanční architektury se mísí s tradičními středověkými formami. Zámek, který nebyl nikdy dokončen, byl vybudován francouzským králem Františkem I v letech 1519 až 1547. Těsně před dokončením zde František I hostil svého hlavního rivala, římského císaře Karla V. Habsburského, čímž demonstroval svoje ohromné bohatství a moc. Je pravděpodobné, že na návrhu zámku se podílel i Leonardo da Vinci. Stavba měla sloužit jako lovecký zámeček, František I zde strávil sotva sedm týdnů během několika krátkých pobytů. S ním přijížděla skupina až 2000 lidí. Po králově smrti roku 1574 nebyl zámek téměř století využíván. Později Ludvík XIV zrestauroval královská apartmá, přidal stáje pro 1200 koní a zámek několik týdnů v roce během honů navštěvoval. Od roku 1745 do r. 1750 stavba sloužila jako kasárna. Roku 1792 nechala revoluční francouzská vláda prodat vnitřní vybavení a Napoleon Bonaparte zámek věnoval jednomu ze svých maršálů. Během francouzsko-pruské války roku 1870 zde byla polní nemocnice. Od roku 1930 je vlastníkem stát. Během druhé světové války zde byly uskladněny umělecké sbírky Pařížského muzea v Louvre. Ročně jej navštíví zhruba 0.8 miliónu návštěvníků.
 
Nejkrásnější hrady a zámky: Chambord - Francie
4. El Escorial – Španělsko. plným názvem klášter a královské sídlo svatého Vavřince v El Escorialu je jednou z rezidencí španělských králů. Nalézá se zde klášter, bazilika, královský palác, knihovna, nemocnice, universita a jsou tu pohřbeny významné osobnosti španělských dějin. Stavba probíhala v letech 1563 až 1584, za vlády španělského krále Filipa II, který mimo jiné zde chtěl vybudovat důstojné místo pro uložení ostatků svého otce, císaře římské říše Karla V. V době vzniku El Escorialu bylo Španělsko doslovně "říší, nad kterou slunce nezapadá". Díky zámořským objevům byl zajištěn hojný přísun zlata do královkých pokladnic. To se odráží na velkoleposti stavby. Ta byla současně královským sídlem moci i klášterem - ve španělsku té doby má velký vliv římsko-katolická církev. Místo bylo zapsáno r.1984 do seznamu UNESCO, ročně jej navštíví více než půl milionu návštěvníků.

foto: Turismo Madrid Consorcio Turistico from Madrid, Espana – Monasterio EscorialUploaded by Ecemaml, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6581920
Nejkrásnější hrady a zámky: El Escorial – Španělsko
5. Krak des Chevaliers - Sýrie. Hrad vybudovaný během křížových výprav do Svaté země řádem Johanitů (nyní známí jako Maltézští rytíři) na místě původní Kurdské pevnosti z jedenáctého století. Johanité toto místo dostali do svého držení roku 1142 od vládce Tripolského hrabství (což byl jeden z křižáckých států založených v této oblasti) a byli zde do roku 1271. Současnou podobu hrad dostal během první poloviny 13.století, kdy byla jeho zlatá éra. Obývala jej posádka až 2000 mužů. Odhaduje se, že díky uskladněným zásobám by hrad mohl odolávat obléhání až pět let. Přesto 8.dubna 1271 padl do rukou mameluckého sultána Bajbarse po obléhání trvajícím 36 dnů, pravděpodobně kvůli podvrženému falešnému dopisu velmistra řádu, který obráncům sděloval, že Tripolské hrabství kapitulovalo. To ve skutečnosti kapitulovalo až o 18 let později (r.1289) a roku 1291 padla i poslední pevnost Akkon v křesťanských rukou, po jejímž dobytí křižáci Svatou zemi definitivně opustili.
foto: Xvlun – Wikimedia Commons
Nejkrásnější hrady a zámky: Krak des Chevaliers - Sýrie.
6. Himedži – Japonsko. Komplex je považovaný za nejlépe zachovaný příklad japonského hradního a zámeckého stavitelství. Tvoří jej 83 budov s vyspělým středověkým obraným systémem. Bývá také nazýván Zámek bílé volavky - pro svůj zářivě bílý zevnějšek a proto, že mnohým připomíná ptáka chystajícího se k vzletu. V roce 1333 byla postavena na vrcholu hory Himedžiama pevnost, která se během řady století a několika velkých stavebních úprav změnila do současné podoby. Zámek bez poškození přečkal bombardování na konci druhé světové války i silné zemětřesení v roce 1995, když obě události způsobily v okolí vážné škody. Pro uchování této kulturní památky bylo vynaloženo velké restaurátorské úsilí, místo je zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jde o nejvíce navštěvovaný zámek v Japonsku, v roce 2015 jej navštívilo 2,86 milionu návštěvníků. Můžeme ho vidět i ve filmu o Jamesi Bondovi Žiješ jenom dvakrát (1967).
foto: Oren Rozen - Wikimedia Commons
Nejkrásnější hrady a zámky: Himedži - Japonsko
7. Bodiam - Východní Sussex, Anglie. Vodní hrad Bodiam založil r. 1385 Sir Dalyngrigge, rytíř krále Edwarda III. Byl součástí obrany jižního pobřeží Anglie během stoleté války. Je obýván do počátku 17. století. Během občanské války (1642–1651) parlamentní vojska z hradu odstranila střechu, aby se tak stal nevyužitelný jako možná základna vojsk královských. Hrad byl od té doby opuštěný, až jej roku 1829 koupil John Fuller a začal s opravami ruin. Posledním soukromým vlastníkem byl Lord Curzon, který středověký hrad před svou smrtí daroval státu. Dnes je hrad Bodiam vyhledávaným turistickým cílem. Jeho romantická podoba a vodní příkop z něj dělají pohádkovou atrakci. Často se zde natáčí různé filmy, např. Hledání svatého grálu od humoristické skupiny Monty Python.
foto: Antony McCallum, Flikr
Nejkrásnější hrady a zámky: Bodiam - Východní Sussex, Anglie
8. Zámek Hluboká - Jižní Čechy. Zámek Hluboká byl původně kolem poloviny třináctého století vystavěn jako strážný hrad, který se stal majetkem krále Přemysla Otakara II. Později hrad vlastnili také Jan Lucemburský, Karel IV a jeho nástupce Václav IV i Jiří z Poděbrad. Významný šlechtický rod pánů z Hradce zakoupil hlubocké panství v roce 1561. O dva roky později nechali noví majitelé původní gotický hrad stavebně upravit na renesanční zámek. Posledním českým majitelem byl Jetřich Malovec, rytíř z Malovic, který se připojil k povstání českých stavů proti císaři Ferdinandu II. Po porážce stavů na Bílé hoře následovala rozsáhlá vlna konfiskací stavovského majetku. Hluboká připadla španělskému generálu Baltazarovi de Marradas, Španělé ji roku 1661 prodali Schwarzenbergům. Příslušníci tohoto rodu vlastnili zámek až do roku 1947. Počátkem 18. století byl zámek přestavěn v barokním slohu. Ve třicátých letech 19. století se kníže Jan Adolf II. rozhodl Hlubokou od základu přebudovat na nový zámek v romantickém stylu. Nové budovy, které stojí dodnes, byly postaveny ve stylu tudorovské gotiky podle vzoru anglického královského zámku Windsor. Náročné exteriéry a interiéry byly dokončeny v roce 1871. Zámek je obklopen anglickým parkem se sochařskou výzdobou. Od roku 1947 je vlastníkem zámku český stát.
foto: ***Images*** ,Flickr
Nejkrásnější hrady a zámky: Zámek Hluboká - Jižní Čechy
9. Zimní palác – Petrohrad, Rusko. Stavba zimního sídla ruských carů probíhala v letech 1754 – 1762, na pokyn cara Petra I. Velikého. V barokním paláci jako první sídlila Kateřina Veliká. Má celkem 1500 pokojů, které dnes částečně slouží jako muzejní prostory Ermitáže - jedné z největších uměleckých sbírek na světě. V 19.století po požáru, který v budově vypukl, nechal car Mikuláš I. provést stavební úpravy v neoklasicistickém slohu. Útokem na Zimní palác 7.listopadu 1917 začala Velká říjnová socialistická revoluce. V roce 1990 byl Zimní palác zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
foto: Andrej Shiva
Nejkrásnější hrady a zámky: Zimní palác – Petrohrad, Rusko
10. Palácio da Pena - Portugalsko. Palác Pena je hrad vybudovaný v romantickém stylu v letech 1842 až 1854. Od 14.století se tu nachází kaple, postavená na místě zjevení Panny Marie. V 16.století zde král Manuel I. založil klášter, který byl v 18. století vážně poškozen bleskem a krátce poté i zemětřesením, kaple však vše přestála bez úhony. Na místě ruin kláštera se v 19.století král Ferninand rozhodl vybudovat palác, který by mohl sloužit jako letní sídlo pro královskou rodinu. Po revoluci v roce 1910 v paláci poslední noc před svým odjezdem do exilu strávila poslední portugalská královna Amélie. Nyní je památka zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, každoročně ji navštíví přibližně 1.7 milionu turistů. Při státních příležitostech je stavba také využívána prezidentem Portugalské republiky a dalšími vládními činiteli.
 
Nejkrásnější hrady a zámky: Palácio da Pena - Portugalsko
 

© 2017 - 2018       kontaktní e-mail: kontakt@nejnejnej.cz